Skip to content

Staron Aspen Snow

Grey base with white and black flecks.